Axalta is not resposible for content you are about to view

Menu minimaliseren standox.nl
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation
60 Jahre Standox

Snelle prototyping bij BMW

In de afgelopen jaren heeft snelle prototyping de ontwikkeling in de auto-industrie gerevolutioneerd. Wat opmerkelijk is, is dat de digitale technologie wordt gebruikt om de computergegenereerde ontwerpen om te zetten in iets tastbaars. Deze video laat zien hoe deze technologie werkt.

Source: www.youtube.com/bmw