Axalta is not resposible for content you are about to view

Menu minimaliseren standox.nl
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation
60 Jahre Standox

Kurt Herberts, de zakenman

Kurt Herberts was een visionaire zakenman. In ongeveer 50 jaar bouwde hij een wereldwijd actieve onderneming op. Onze galerie geeft een visueel overzicht van de carrière van een fascinerende man.

  • De jonge Kurt Herberts (midden) toonde kort na het afsluiten van zijn universitaire studie scheikunde en techniek zijn talent voor het bedrijfsleven. In 1927 kocht hij het bedrijf dat door zijn grootvader in 1866 opgericht was, met de hulp van zijn vader Walter (links), terug.

  • Binnen een tijdsbestek van een paar jaar breidde Kurt Herberts, hier midden 30, zijn bedrijf uit tot bijna 500 medewerkers. Zijn moed om in nieuwe ideeën te investeren, maakte hem succesvol.

  • Kurt Herberts was niet alleen bezig met de omzet. Hij geloofde ook in een goede opleiding voor zijn medewerkers en zocht naar mensen met het zelfvertrouwen om nieuwe ideeën te ontwikkelen.

  • Tijdgenoten beschrijven Herberts als charmant, geïnteresseerd, respectvol, met een gevoel voor humor en empathie, evenals gezellig. Maar ze zeggen ook dat hij een man was die naar erkenning hunkerde en die zich heel bewust was van zijn macht.

  • Herberts stond binnen het bedrijf bekend als”Römisch Eins’’ (NL: ‘’Romeins Cijfer Eén’’) en werd niet alleen gerespecteerd, maar werd ook als mentor gewaardeerd en bewonderd. In deze foto is hij in 1971 op zijn 70ste verjaardag in het plaatselijke theater te zien, het Wuppertaler Schauspielhaus.

  • In 1976 verkocht Kurt Herberts zijn bedrijf, die toen bijna 4.000 mensen in dienst had, aan Hoechst AG. Deze foto laat Herberts (rechts) met de leden van de ondernemingsraad zien, van links naar rechts: Brückelmann, Pol en Brauer.