Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakter
  • Standox verdensplan Tæt Standox verdensplan
  • Kontakter
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Åndedrætsværn – man spøger ikke med et godt helbred

Takket være det internationale VOC-direktiv er mange potentielt skadelige stoffer blevet helt fjernet fra moderne lakprodukter eller blevet markant formindsket. Alligevel er personligt beskyttelsesudstyr obligatorisk for alle lakopgaver. Faktisk bør man altid bruge det af helbredsmæssige hensyn. Det giver beskyttelse mod, at skadelige stoffer trænger ind i kroppen via luftvejene, huden eller øjnene. Harald Klöckner, direktør for Standox Training Management for EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), giver nogle gode råd.

Tip 1: Vær opmærksom på kemikalier.

Selv erfarne professionelle autolakerere undervurderer ofte sundhedsrisici i forbindelse med brugen af lakprodukter. Mange kan endda stadig huske de dage, da man så stort på brugen af beskyttelsesudstyr i sprøjtekabinen. Imidlertid bør autolakerere være opmærksomme på, at de håndterer kemiske stoffer, som ikke bør komme i kontakt med kroppen. Tag ikke sundhedsmæssige risici.

Tip 2: Bær altid det anbefalede, komplette udstyr.

Personlige værnemidler – overalls, handsker, beskyttelsesbriller, sikkerhedsstøvler og åndedrætsbeskyttelse – yder beskyttelse mod partikler, organiske dampe og andre dampe under klargøringen og lakeringen, når man blander, og selvfølgelig også når man lakere. Man bør også bære høreværn, når man bruger pneumatisk eller elektrisk styrede maskiner. Følg altid brugerinformation og sikkerhedsråd til hvert produkt. Bær altid alt nødvendigt beskyttelsesudstyr, selv under tidspres.

Tip 3: Beskyttelse starter uden for sprøjtekabinen.

Mange autolakerere forbinder sundhedsrisici med arbejde i sprøjtekabinen, hvilket er forståeligt, men forkert. Autolakerere skal beskytte sig selv også under forberedelsen. Og det er særligt vigtigt at bære passende åndedrætsværn, når man sliber, for ikke at indånde mikroskopiske støvpartikler, der skabes under processen. Åndedrætsværn anbefales også, når man blander lak.

Tip 4: Beskyttende ansigtsmasker giver den bedste beskyttelse.

Åndedrætsværn er specielt vigtigt for autolakerere, så til arbejde i sprøjtekabinen anbefaler Standox ansigtsmasker, der dækker hele ansigtet, og som er udstyret med et aktivt kulfilter eller er meget ventilerede. Det betyder, at de ansigtsmasker, som autolakerere bærer, forsynes med ilt via et rør. Denne type ansigtsmaske har den fordel, at de er lette og ikke giver brugerne modstand, når de indånder, så de kan benyttes uden tidsgrænse. Ansigtsmasker beskytter ikke kun luftvejene, men også øjnene, ansigtets hud og hår. Halvmasker er praktiske, men giver mindre beskyttelse. Husk også at bære sikkerhedsbriller, afhængigt af opgaven.

Tip 5: Sørg for, at udstyret er i perfekt stand.

Autolakerere skal altid sikre, at beskyttelsesudstyret er i perfekt stand. Så snart man registrerer skader, som f.eks. huller eller defekte fastgørelser, skal de ødelagte eller slidte dele repareres eller udskiftes helt. Aktiverede kulfiltre skal udskiftes regelmæssigt. Det er også vigtigt at være forsigtig, når det personlige beskyttelsesudstyr opbevares. Masker i særdeleshed skal opbevares et rent sted, der er fri for støv og beskyttet mod dampe fra opløsningsmidler. Lad være med at lade dem ligge i nærheden af spildevandsbassiner eller i blanderum, da de aktiverede kulfiltre så bliver mættet med forurenede stoffer i den omgivende luft og kun vil give begrænset beskyttelse.

Tip 6: Vær et godt eksempel.

Vær et godt eksempel for arbejdssikkerhed, og øg bevidstheden blandt kollegaerne. Intet fører hurtigere til farlige situationer end en kollega, der ikke følger reglerne. Derfor skal det være normal praksis på hvert værksted regelmæssigt at diskutere sikkerhed på arbejdspladsen og forhindre overtrædelser af sikkerhedsreglerne.

De tekniske Standox-datablade indeholder også tip om sikkerhed og helbred. Desuden tilbyder Standox reparationsværksteder målrettet rådgivning om miljø, sundhed og sikkerhed som en del af sin konsulentvirksomhed.

Practical Tips from Standox: respiratory protection

Åndedrætsværn – man spøger ikke med et godt helbred.