Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakter
  • Standox verdensplan Tæt Standox verdensplan
  • Kontakter
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Anvendelse af Standoblue-basefarve under meget fugtige forhold

Standoblue er et basefarvesystem, der gør det muligt at opnå glimrende farvenøjagtighed. Standox anbefaler følgende tip for at forhindre, at påføringen af basefarvelag er for våd, og for at optimere processens sikkerhed under fugtige forhold. En basefarve, der er for våd, kan føre til farveafvigelser som f.eks. lavere glansniveauer, mørkere eller grovere udseender eller uklarheder i metalliske farver, fordi aluminium-bronze-pigmenterne ikke kan få optimal afbalancering. Harald Klöckner, direktør for Standox Training Management for EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika), giver nogle tip til reparationslakering under fugtige forhold.

Tip 1: Vær opmærksom på overfladestrukturen

Den gennemprøvede anvendelse af Standoblue i et enkelt procestrin udføres med et jævnt og ensartet spraylag i en afstand af ca. 20 til 25 cm efterfulgt af et effektspray-lag på en stadig våd basefarve i en større afstand af 30 til 35 cm. Hvis Standoblue påføres korrekt på det våde lag, har det en fin, jævn struktur. Hvis det ikke er tilfældet, og hvis basefarven ser jævn og meget våd ud, kan det have en negativ effekt på slutresultatet. Den fine struktur strammes under flash-off-fasen, så den producerer en jævn overflade, der giver den rigtige base til den efterfølgende klarlakanvendelse.

Tip 2: Klargør forsigtigt sprøjtepistolen og -trykket

Vælg den korrekte spraypistol og den anbefalede dysestørrelse. Ved høje fugtighedsniveauer må man ikke bruge store dysestørrelser, når man påfører basefarven, da det vil gøre påføringen meget sværere. Vær opmærksom på spraytrykket, og juster det til det anbefalede niveau i det tekniske datablad. Hvis sprøjtetrykket er for lavt, kan det føre til et laklag, der er for vådt. Standox anbefaler, at man bruger en korrekt lufttrykmåler på sprøjtepistolen for at få det rigtige spraytryk. Defekte eller beskadigede trykmålere skal omgående udskiftes.

Tip 3: Den rigtige justering er afgørende

Ved tilføjelse af Standoblue Viscosity Adjuster og Standoblue Viscosity Adjuster Long kan Standoblue-basefarven tilpasses de lokale vejrforhold. Se Standox-klimavejledningen, som man kan få hos Standox-forhandlere, for at dobbelttjekke. Mål den aktuelle relative fugtighed og temperatur i sprayrummet med et hygrometer. Overfør målinger til Standoblue-klimavejledningen for at finde den anbefalede produktjustering. Hvis fugtighedsniveauerne er meget høje, bør Standoblue Viscosity Adjuster Long ikke bruges. Udover andre potentielle fejl kan et lag, der er for vådt, medføre uønsket ophobning af lak på kanter og i hjørner.

Tip 4: Indstilling for fugtighedsniveauer over 65 %

Hvis den relative luftfugtighed i sprayrummet er over 65 %, skal man spraye det første lag som normalt og vente i to minutter, før man påfører effektlaget. Autolakerere kan også føje 30 % Standoblue Viscosity Adjuster til Standoblue-effekt og metalliske farver for at øge processikkerheden og forbedre farvestabiliteten under disse forhold.

Application of the Standoblue basecoat under very humid or damp conditions

Anvendelse af Standoblue-basefarve under meget fugtige forhold.