Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Contact
  • Standox Wereldwijd Sluit Landselector
  • Contact
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Car_shape_matt_745x224

Matte afwerkingen

Voertuigen met een matte afwerking zijn populair. Een subtiele satijnglans of een volledig mat vlak geeft een voertuig een speciale stijl en onderscheidt het van auto's met een glansafwerking. Maar de reparatie van een matte afwerking stelt het schade herstellen voor bijzondere uitdagingen.

Het overspuiten moet zorgvuldig worden voorbereid en vraagt veel vakmanschap. Ook de correctie van potentiële fouten kost een grote inspanning. Courante praktijken voor glanzende blanke lak zijn voor een matte afwerking uitgesloten. Schuren of polijsten is geen optie. Het overspuiten moet de eerste keer goed zijn.


Glans na de reparatie voorkomen.

 

transitions_745x224

Zelfs kleine reparaties op matte lak zijn een hele uitdaging.

Op matte lak kan men krasjes op de zijkant van het voertuig of sporen van vingernagels in de holten van de handgrepen niet wegpolijsten. Dat zou glanzende vlekken of strepen veroorzaken – visuele defecten op een voor het overige gelijkmatig mat vlak. 

Microreparaties en blenden zijn evenmin geschikt, want ze zouden de algemene aanblik aantasten. Om dit te voorkomen, wordt bij het overspuiten van matte lak altijd het volledige paneel behandeld.

Afhankelijk van de plaats van de schade kan het zelfs best zijn de volledige zijkant van het voertuig te overspuiten.

Zorg en nauwkeurigheid – essentieel voor een buitengewoon resultaat.

Het overspuiten van matte vlakken kost meer tijd en vraagt meer materiaal dan het overspuiten van glanzende afwerkingen. Maar met de juiste voorbereiding, een zorgvuldige manier van werken en de juiste producten zijn onberispelijke resultaten mogelijk.

Accuraat werken is het allerbelangrijkste. Zelfs de kleinste afwijking van de mengverhouding tussen blanke lak, verharder, verdunner en matteermiddel kan de glansgraad doen verschillen. De vereiste volumes voor volledig of gedeeltelijk overspuiten moeten zorgvuldig op de weegschaal worden afgewogen.

Het gebruik van Standowin of Standowin iQ maakt nauwkeurig afwegen gemakkelijk. Een totale nauwkeurigheid is ook belangrijk voor de documentatie en mogelijke latere aanpassingen.

Het effect van de filmopbouw en het drogen van matte lak.

Voor u matte lak begint te overspuiten, moet u rekening houden met het effect van de filmopbouw op de aanblik van de gedroogde laklaag. Pas de toepassingsmethode aan de omstandigheden aan.

  • Twee 'normale' spuitgangen kunnen er in sommige omstandigheden na het drogen anders uitzien dan twee 'volledige'.
  • Goed uitdampen is erg belangrijk: om vlekkerigheid te voorkomen, moeten de in het technische merkblad vermelde tijden voor de tussen- en einduitdamptijd stipt worden gevolgd.
  • Zelfs de manier en de methode van het drogen speelt een rol in de reparatie van matte blanke lak. Drogen in de lucht heeft een andere invloed op het glansniveau dan geforceerd drogen in de cabine. In de cabine gedroogde lak is meestal iets glanzender dan op
    kamertemperatuur gedroogde lak.
  • Infrarood drogen is volledig te vermijden.

Achtergrondkennis/informatie

Hoe ontstaan de kleurperceptie en de algemene aanblik van een mat oppervlak?

De kleurindrukken van een object zijn het resultaat van zenuwimpulsen in het brein van de toeschouwer. Het menselijke oog ontvangt kleurprikkels via het netvlies, dat ze overbrengt naar het brein en daar een bepaalde kleurperceptie uitlokt.

Het gedeelte van het lichtspectrum dat niet door het oppervlak van een object wordt opgeslorpt maar wordt weerkaatst, levert de gegevens die ons bewustzijn als een specifieke kleur herkent.

Sommige toevoegmiddelen voor blanke lak versterken de lichtdiffusie zodanig dat het oppervlak mat lijkt. Sommige toevoegmiddelen voor blanke lak versterken de lichtdiffusie zodanig dat het oppervlak mat lijkt.

Wat beïnvloedt matte kleuren?

De aanblik en het glansniveau worden beïnvloed door:
• de dikte van de laag van elke spuitgang of van de totale filmlaag
• de manier waarop de lak wordt gespoten, bijvoorbeeld met volledige of beperkte verzadiging, met het pistool op grote of op kleine afstand, in rechte banen of in een kruispatroon
• de tussen- en einduitdamptijd en de kleur
• de temperatuur en het type van het drogen (in de lucht of de spuitcabine)
• de temperatuur in de spuitcabine of van de lak tijdens het aanbrengen
• de verharder en de verdunner

Korte verharders en verdunners, een hogere viscositeit, dikkere lagen en geforceerd drogen geven een hoger glansniveau.
Langere verharders en verdunners, een lagere viscositeit, dunnere lagen en drogen in de lucht geven een lager glansniveau. Aangezien ook de vochtigheid het eindresultaat beïnvloedt, raden wij aan om matte lak niet in de lucht te laten drogen!
Uit deze argumenten blijkt dat het glansniveau van een reparatie alleen kan worden bepaald door een spuitstaal te maken!

background_knowledge_1_480x292

Light reflection on a glossy clearcoat (simplified illustration, as effect pigments also have a scattering effect, although only in the basecoat paint). Lichtweerkaatsing op glanzende blanke lak (vereenvoudigde illustratie, want de effectpigmenten hebben eveneens een verspreidend effect, hoewel alleen in de basislak).

background_knowledge_2_480x292

Lichtweerkaatsing op matte blanke lak (matterende stoffen bevatten bolle deeltjes met een sterk verspreidend effect). In een hoek van 60° bekeken, is de weerkaatsing het meest gelijkmatig. Daarom wordt het glansniveau van autolak in deze hoek gemeten en geregistreerd.


Waarop u bij het overspuiten met matte lak moet letten.

Painter_480x292

Omdat zoveel factoren het glansniveau beïnvloeden, kan geen vooraf bepaald glansniveau worden gegeven. Er bestaan zelfs meetbare verschillen in de afwerking tussen originele lak. In de praktijk is het dus niet mogelijk om uniforme resultaten te bereiken in een schadeherstel waar de omstandigheden dagelijks veranderen. Een groter object moet dus niet over verscheidene dagen en met verschillende productlagen worden overgespoten. Voor een uniforme aanblik moet overspuiten in één beurt gebeuren.

Om technische redenen kunnen stofinsluitsels niet uit matte lak worden gepolijst. Ze zouden een volledig nieuwe behandeling vereisen, tot en met een nieuwe basislaag. Afhankelijk van het object, de kleur en het gewenste glansniveau raden wij aan het spuiten met een glanzende Standocryl VOC Klarlack af te werken.

Alle aflakken zullen na het drogen nog altijd sporen van solvent bevatten. Bij matte lak betekent dit dat de uiteindelijke glans niet onmiddellijk na het drogen zal worden bereikt. Uit metingen blijkt dat het glansniveau in de 14 eerste dagen na het overspuiten nog met tot vijf procent kan dalen.

Behandel alle verse matte lak met de grootste zorg. Een beschadiging van het oppervlak kan alleen worden gerepareerd door het overspuiten volledig over te doen. Vet, lijm, kit en ander vuil moeten onmiddellijk met een solventvrije reiniger worden verwijderd. Gebruik nooit solventen!

Lackaufbau_NL_matt

Stalen maken.

Image_composition_480x292

1. Bepaal eerst het glansniveau en daarna de kleur.

Het glansniveau heeft een grote invloed op de aanblik van de kleur. Spuit daarom eerst een staal met verschillende verhoudingen Special Matt / VOC HS Klarlack K9520. Begin met een mix van 80:20, 75:25 en 70:30 (in bepaalde omstandigheden kunnen kleinere stappen nuttig zijn).

U vindt de exacte formules in Standowin iQ. Verfijn daarna uw kleurselectie (u kunt eventueel varianten maken). Let op een duidelijke markering van de stalen.

Opmerking: Gebruik voor de stalen dezelfde spuit- en droogtechnieken als voor het overspuiten.


Welke mengverhouding geeft welk glansniveau (E = glanseenheid)?

• 70:30 > 25 E in een hoek van 60°
• 75:25 aanbevolen door de OEM, bijvoorbeeld MB 23 E in een hoek van 60° Tolerantie +/- 7 eenheden
• 80:20 < 15 E in een hoek van 60° of < 20 E in een hoek van 85°


U vindt de formule voor de juiste mengverhouding in Standowin iQ, in de rubriek “MET KLEURGEBONDEN PRODUCTEN” onder de producten “SPEC MATT”.

Standox Special Matt moet onmiddellijk voor het gebruik goed worden omgeroerd. Het mengsel van blanke lak / Special Matt moet eveneens zorgvuldig worden omgeroerd voor de verharder wordt toegevoegd. Net als andere matterende toevoegmiddelen kan Standox Special Matt in principe met alle blanke lakken van Standox worden gebruikt.

Aangezien alle blanke lakken verschillende kenmerken en mengverhoudingen hebben, bevelen wij het gebruik van Standocryl VOC HS Klarlack K9520 aan. Alleen VOC HS Klarlack K9520 heeft de beste basiseigenschappen voor deze specifieke toepassing en is door de autofabrikanten goedgekeurd.


Overspuiten.

Blanke lak kan niet egaal in secties worden aanbracht. Alleen volledige wagendelen kunnen worden overgespoten. Dat moet door twee spuiters gebeuren, die overlapping moeten voorkomen. Alle spuit- en droogprocessen moeten de procedure volgen die ook voor het geselecteerde spuitstalen werd gebruikt. Zelfs kleine wijzigingen kunnen het
resultaat aantasten. Hoe matter een blanke lak is, hoe belangrijker de zorgvuldigheid van de voorbereiding en het aanbrengen van de basislak en de blanke lak.

Oliv_matt_480x292

2. Voorbereiding en reiniging op de gewone manier.

Bereid het volledige paneel voor op het spuiten, want matte blanke lak kan niet met Smart Blend Plus worden uitgespoten.

3. De basislak aanbrengen en laten uitdampen.

Breng de basislak aan volgens het technisch merkblad (zie ook pagina 9). Laat voldoende lang uitdampen.

4. Breng de matte blanke lak aan.

Spuit de eerste gang en laat vijf tot tien minuten uitdampen op 20°C. Spuit daarna de tweede gang. Laat het paneel nogmaals gedurende 10 tot 15 minuten uitdampen voor u het geforceerd droogt.

• Tip voor de 80:20-mix: Het risico van vlekken kan worden beperkt door een grotere spuitmond te gebruiken, bijvoorbeeld SATA HVLP 1,5 mm met 2,0 bar inlaatdruk.

• Tip om de hechting te beperken: Verhoog de spuitafstand tot het object en maak de banen smaller. Breng voor grote horizontale vlakken, zoals de motorkap, de eerste en tweede gang indien mogelijk aan met een 90° verspringende hoek. De eerste en de tweede gang moeten een klassiek kruispatroon vormen.

5. Droog in de spuitcabine.

Laat het gespoten paneel 45 tot 50 minuten drogen op een objecttemperatuur van 60° tot 65°C.


Onderhoudstips voor matte lak.

Oliv_matt_745x245

Er worden veel onderhoudsaanbevelingen voor matte lak gegeven, en vaak spreken ze elkaar tegen. Wat volgt zijn de bevindingen van Standox – wij kunnen ons niet uitspreken over producten van andere fabrikanten. Wassen in een wasstraat is in principe mogelijk. Kies echter geen programma zoals 'glansbescherming'. Wasstraten die de lak beschermen zijn aanbevolen, want systemen met borstels kunnen op lange termijn een polijstend effect hebben, zodat de glans verhoogt. De beste en veiligste methode is volledig met de hand wassen, met neutrale zeep, veel water en een zachte spons.

Net als bij een traditionele glansafwerking moeten uitwerpselen van vogels, dode insecten en sap van bomen onmiddellijk verwijderd worden. Als dat niet kan, weekt u het vuil met water, zodat u het indien mogelijk zonder mechanische hulpmiddelen kunt verwijderen. Microvezeldoek is hier erg geschikt voor. Teervlekken kunnen worden verwijderd met de combinatie van een siliconereiniger en een gewone commerciële reiniger. Wrijf niet te krachtig en met te veel druk op dezelfde plaats.

De autofabrikanten raden aan om geen stickers, folie of magnetische versieringen op de originele matte lak aan te brengen. Standox geeft hetzelfde advies voor overgespoten lak.