Axalta is not resposible for content you are about to view

Dölj standox.se meny standox.se
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation
 • Kontakta oss

repanet-team-745

Repanet för lackeringsverkstäder

Dags att prestera på topp.

Standox, en av de ledande internationella tillverkarna av högkvalitativa billacker, är en kunskapsbas för Repanet-verkstäderna, och erbjuder support och kompetens inom följande områden:

 • Teknologi för lackeringsprocesser och arbetsmetoder
 • Företagsledning
 • Reklam och marknadsföring
 • Kommunikation
 • Miljöskydd
 • Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
 • Kvalitetssäkring

Repanets mål är att bidra till ökad lönsamhet för sina medlemmar. Här är nätverket fokuserat på ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskap mellan medlemmar och även professionell rådgivning med erkända experter.

Krav på medlemskap

För att få bli Repanet-medlem i Sverige måste verkstaden uppfylla flera krav både tekniskt och som företag (minimikrav). Till exempel:

 • Fristående verkstad med kvalificerad professionell ledning
 • Komplett skadereparationsservice
 • Modern, datoriserad skadeberäkning
 • Kostnadseffektiva reparationsmetoder anpassade till fordonsvärde
  (t ex MicroRepair)
 • Användande av Standox produkter för reparationslackering
 • Väl underhållen och kundvänligt utformad lokal
 • Utvändig Repanet-skyltning

Om du har frågor, ”Kontakta oss” gärna.

repanet-bs-480