Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakta oss
  • Standox globalt Stäng Standox globalt
  • Kontakta oss
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Kulörhantering 2.0 med webbaserade Standowin iQ

Standox har gjort en omfattande omarbetning av sin programvara för kulörsökning, Standowin, och har nu relanserat den som Standowin iQ. Denna moderna programvara är nu webbaserad för att göra kulörhanteringen för verkstäder ännu mer professionell.

Den viktigaste fördelen för verkstäderna är att kulördatabasen uppdateras automatiskt varje gång programvaran ansluts till Internet. Förutom att de automatiska uppdateringarna ger Standowin iQ-användare ökat förtroende, genom nästan omedelbar tillgång till de senaste produkterna och recepten, så elimineras även manuella uppdateringar med DVD, vilket förenklar och sparar tid.

Dessutom ger den uppdaterade programvaran för Standowin iQ ytterligare datasäkerhet. Användare kan säkerhetskopiera sin information online – en klar fördel vid ett eventuellt datorhaveri, eftersom information enkelt kan återställas. All information finns även lagrad lokalt på datorn, så att den är tillgänglig även om det inte finns någon internetförbindelse.

Standowin iQ kan även användas offline. Verkstäder som inte vill söka recept online kan använda nya Standowin iQ på olika sätt. Programmet sparar t ex de senaste fem mixformlerna. Det är både praktiskt och tidsbesparande när det gäller upprepade sökningar. Den nya programvaran underlättar även hanteringen av interna nätverk på ett sådant sätt att inga djupare IT-kunskaper krävs. En annan fördel är att det stora utbudet av olika moduler enkelt kan anpassas för att uppfylla verkstäders individuella behov.

Men det är med en internetanslutning som Standowin iQ kan utnyttjas fullt ut. Programvaran kan köras på PC, smartphones eller surfplattor, vilket gör användningen helt flexibel. Oavsett var Standowin iQ används så kan den skicka kulörrecept direkt till vågarna eller till helautomatiska doseringssystem. Anpassade och verkstadsspecifika recept kan hämtas från olika datorer via Standowin iQ, även om de inte är anslutna till lokala nätverk. Det ger ökad flexibilitet för större verkstäder och verkstadsnätverk.

”Nya Standowin iQ ger verkstäder en programvara som gör det enklare att hitta rätt kulör”, säger Olaf Adamek, Standox Brand Manager EMEA. ”Programmet har utformats för att göra de olika arbetsprocesserna associerade med kulörhantering effektivare”.

Intresserade verkstäder kan få mer information från sin Standox-representant.

###

Standox, ett av de globala varumärkena för billack från Axalta Coating Systems, ger sina kunder högsta produktkvalitet och erbjuder även omfattande rådgivning för att erhålla de allra bästa resultaten. Från sitt säte i tyska Wuppertal levererar det ledande europeiska lackvarumärket innovativa produktlösningar, överlägsen kulörmatchning och lackteknologi. Godkännanden från de stora biltillverkarna speglar varumärkets position som en ledande partner till bilindustrin. Standox hjälper professionella lackerare att uppnå resultat som är perfekta redan från första början.