Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakt
  • Standox na świecie Zamknij wyszukiwarkę kraju
  • Kontakt
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Zgodność etykiet z rozporządzeniem CLP

Marka Standox zapewnia swoim klientom wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dostarczając technologie produktowe zgodne prawodawstwem polskim i europejskim.

Realizując wymogi stawiane wszystkim krajom członkowskim Unii Europejskiej w rozporządzeniu CLP (ang. classification, labelling and packaging) dotyczącym klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, marka Standox rozpoczęła proces zmiany etykiet znajdujących się na opakowaniach wszystkich swoich produktów.

Rozporządzenie ma na celu określenie i podanie do wiadomości pracownikom i konsumentom zagrożeń stwarzanych przez niektóre substancje chemiczne poprzez uregulowanie klasyfikacji i oznakowania na etykietach. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej jest w zgodzie z Globalnie Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) opracowanym przez ONZ i ma zastąpić dotychczasowe prawodawstwo odnoszące się do europejskich systemów oznakowania.

Rozporządzenie wprowadza nowe symbole, hasła ostrzegawcze i piktogramy, jakie mają się znaleźć na etykietach produktów lakierniczych. Czy oznacza to, że produkty te staną się bardziej niebezpieczne? Zdecydowanie nie. Etykiety oraz karty bezpieczeństwa będą w przyszłości wyglądać inaczej, ale niekoniecznie będzie to odzwierciedlać zmianę w składzie produktu lub jego sposobie działania.


Dotychczasowe pomarańczowe i żółte znaki ostrzegawcze zostaną zastąpione piktogramami w kształcie kwadratu ustawionego na wierzchołku, o czerwonym obramowaniu, pod którymi znajdzie się pojedyncze słowo sygnalizujące poziom zagrożenia, np. Niebezpieczeństwo/Danger, wskazujące wyższy poziom zagrożenia niż np. Ostrzeżenie/Warning. Słowa te zastąpią dotychczasowe oznaczenia poziomu zagrożenia, takie jak Toksyczny/Toxic, czy Szkodliwy/Harmful.

Nowe oznakowania na produktach marki Standox są wprowadzane na rynek począwszy od grudnia 2013 roku. Karty Bezpieczeństwa będą pokazywać obydwa rodzaje klasyfikacji do czerwca 2015 roku. Marka Standox udostępnia krótki film video objaśniający powyższe zmiany. Jest on dostępny na stronie internetowej Standox, pod linkiem: www.standox.com/tds.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania, proszę skontaktować się z Andrzejem Ziółkowskim, Product Coordinator Refinish Systems (andrzej.ziolkowski@axaltacs.com, tel.: +48 606 758 410).

###

Standox to jedna z globalnych marek renowacyjnych systemów lakierniczych Axalta Coating Systems, znajdująca się  w czołówce wiodących europejskich marek  stosowanych w lakierniczych naprawach pojazdów. Ze swoją siedzibą w Wuppertalu, Niemcy, marka gwarantuje uzyskiwanie najwyższej jakości wyników dzięki swoim innowacyjnym systemom lakierniczym i doskonałym technologiom. Standox zapewnia najwyższą jakość produktów oraz pełne doradztwo budując trwałe relacje ze swoimi klientami na całym świecie. Aprobaty wszystkich głównych producentów pojazdów samochodowych odzwierciedlają pozycję marki jako wiodącego partnera na rynku motoryzacyjnym. Standox oferuje profesjonalnym warsztatom lakierniczym zapewnienie doskonałych wyników za każdym razem.