Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakter
  • Standox globalt Lukk Standox globalt
  • Kontakter
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Tekniske datablader

HMS og tekniske datablader for produktsystemer for person- og yrkesbiler.

De tekniske databladene er laget for det profesjonelle marked, og de gir omfattende info om mixing, retningslinjer for påføring samt henvisning til sikkerhetsdata. Dette bidrar til at du får maksimalt ut av produkter og systemer.
 Technical & Safety Data Sheets for Standofleet Industry.

 

 

Merkingen av produktene våre er i samsvar med den europeiske forordningen om klassifisering, merking og emballasje (CLP) av stoffer og blandinger, som brukes av alle EUs medlemsstater. CLP-forordningen sikrer at risikoen som visse kjemikalier utgjør for arbeidere og forbrukere i EU, er tydelig forklart.
Endrede etiketter (og sikkerhetsdatablad) fører ikke nødvendigvis til endring i sammensetning eller ytelse - av dine påviste Standox-produkter.